Support

Support gis via telefon, mail, fjernstyring og ute hos kunden.

Ring Fjell IT AS før du trykker på lenken.
For at vi skal kunne fjernstyre pcen din, må dette gjøres.
NB: Hvis annet ikke er avtalt, vil det bli fakturert pr. time. 

Fjell IT AS Support

Instrukser:
– Trykk på lenken over
– Trykk på kjør.
– Trykk ja på spørsmålet om endring å tillate app å gjøre endringer på datamaskinen.
– Det vil komme opp et lite vindu, følg instruksene i dette vinduet.