Mobile Device Management

Vi tilbyr MDM (Mobile Device Management). Det gjør det mulig for våre kunder å ha kontroll på bedriftens mobile enheter. Få ferdig oppsett med nødvendige apper, fjernsletting, snarveier og rettigheter.

Muligheter med løsningen:

  • Administrere hvilke apper som kan installeres
  • Kryptering av enheter (sikkerhet)
  • Fjernsletting av enheter (sikkerhet)
  • Ferdig konfigurerte nettbrett med apper og rettigheter ved utlevering
  • GEO-lokalisering
  • Enklere administrasjon av mobile enheter for bedriften

Mange flere muligheter, ta kontakt for mer informasjon og tilbud.

Datautstyr til kontoret

Nettverks-løsninger

Skytjenester

Tekniske møteroms-tjenester

Mobile Device Management

Datautstyr til kontoret

Nettverksløsninger

Skytjenester

Tekniske møteromstjenester

Mobile Device Management